Fraternitas Vanenica Galerija Viesu vakari Notikumi Kontakti E-Deķelis

Studentu Korporācija

FRATERNITAS VANENICA

Tēvijai, pienākumam, draudzībai

vapenis

Fraternitas Vanenica ir jaunākā latviešu studentu korporācija, kas dibināta Vācijā, Minhenē 1947. gada 20. jūnijā. To dibināja 18 latviešu studenti , kas pēc kara vētrām bija nokļuvuši Bavārijas galvaspilsētā un vēlējās tur atsākt pārtrauktās studijas. Daļēji dibināta uz Minhenes latviešu studentu apvienības pamatiem. Pēc 1950. gada lielākās korporācijas kopas darbojas ASV (Ņujorkā) un Venecuēlā (Karakasā). Korporācija ir elitāra akadēmiska mūža organizācija, kas vieno studentus un studijas jau beigušos tās biedrus.

Korporācijā students iegūst to, ko nevar iegūt nevienā augstskolā – neaizmirstami jautrus studiju gadus, daudzus draugus, kontaktus, kas noder visas dzīves laikā, iespēju aprunāties ar dažādu nozaru speciālistiem un augstskolu mācībspēkiem neformālā gaisotnē un – nepieciešamības gadījumā – arī finansiālu atbalstu studiju laikā.

Tulkojumā no latīņu valodas „Fraternitas Vanenica” nozīmē Vanemas brālība. Vanema – vēsturiskais nosaukums reģionam Kurzemē, no kura bija cēlusies lielākā daļa studentu, kuri dibināja Fraternitas Vanenica. Jau pašā nosaukumā ietvertais termins „brālība” norāda, cik ciešas ir saites, kas vieno korporācijas biedrus.

Korporācijas devīze ir „Tēvijai, pienākumam, draudzībai”, kurā arī ietverti mūsu mērķi. Fraternitas Vanenica ir nacionāla un patriotiska organizācija, par savu mērķi izvirzot stipru nacionālu valsti. Ar devīzē ietverto pienākumu tiek saprasts pienākums pret korporāciju, valsti un brāļiem vanēņiem. Savukārt draudzība ir tas, ko korporācija piedāvā.

Pašreiz Fraternitas Vanenica vieno biedrus Latvijā, ASV un Venecuēlā. 1992. gadā korporācijai uzsākot darbību Latvijā, tās kodols veidojās galvenokārt no Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēkiem un studentiem, tāpēc arī tagad vanēņi lielākoties ir ar finansēm un ekonomiku saistīti cilvēki. Neskatoties uz to, mūsu rindās ir arī vēsturnieki, inženieri, juristi, mākslinieki un citu profesiju pārstāvji.

Notikumi

Viesu vakari

Divas reizes gadā – akadēmisko semestru sākumā - Fraternitas Vanenica rīko viesu vakarus. Šajos vakaros iespējams tuvāk iepazīt korporāciju, tās biedrus un tradīcijas. Viesu vakaros laipni gaidīts ir ikviens students, savu dalību iepriekš piesakot.

Sazinies ar mums un nāc viesoties korporācijas konventa dzīvoklī Artilērijas ielā 54, Rīgā.

Viesu vakari ir paredzēti, lai viesi varētu saprast, vai vēlas saistīt savas turpmākās dzīves gaitas ar korporāciju.

Kontakti


Rīga, Artilērijas iela 54, LV-1009
vanenica.prezidijs@gmail.com

Galerija

Konventa Dzīvoklis